ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

SPANC – de openbare dienst voor niet-gemeenschappelijke rioolzuivering.

SPANC – de openbare dienst voor niet-gemeenschappelijke rioolzuivering.

Sinds 1 januari 2006 schrijft de Franse waterwet van 1992 de lagere overheden voor een bepaald aantal controles van autonome rioolzuiveringsinstallaties uit te voeren.

 

De gestelde doelen zijn alle gezondheidsrisico’s te voorkomen, de milieugevolgen te beperken en op deze manier bij te dragen aan de landelijke poging de waterreserves te beschermen. Het motto daarbij is: “Het water maakt deel uit van het gemeenschappelijk erfgoed van de natie. Bescherming en exploitatie ervan en de ontwikkeling van de te gebruiken reserves, met respect voor het natuurlijke evenwicht, zijn van algemeen belang” aldus het statement van de regering.

 

Elke dag gebruikt u water voor de afwas, de douche, de was, de WC’s en ga zo maar door. Dat is dus het huishoudelijk afvalwater. Het dagelijks gebruik van één persoon is gemiddeld 71 liter huishoudelijk afvalwater. Dat wil zeggen dat een familie van vier personen bijna 103 m³ afvalwater per jaar loost voor haar dagelijks gebruik.

Daarom is het belangrijk om dagelijks te besparen op water, maar, net zo belangrijk, minder voor het milieu schadelijke water te lozen.

 

Er zijn twee manieren om het water te zuiveren.

Op de eerste plaats de gemeenschappelijke rioolzuivering. Dit is een openbaar netwerk dat het afvalwater verzameld op een verwerkingsplaats die de aansluiting op de riolering wordt genoemd.

Ten tweede, de niet gemeenschappelijke rioolzuivering, waarbij het gaat om een particuliere installatie die verbonden is met de woning of een groep woningen die in staat moet zijn om afvalwater te verwerken.

 

Alle Franse gemeenten hebben een z.g. zonering vastgesteld voor gemeenschappelijke en niet gemeenschappelijke rioolzuivering. Dit wordt bepaald op basis van technisch-financiële criteria.

U moet weten dat een gemeenschappelijke rioolzuivering vrij duur is. De gemiddelde kosten voor een netwerk liggen tussen de € 150,- en € 200,- per lineaire meter van dat netwerk. Gemeenschappelijke rioolzuivering zal dus alleen in dichtbevolkte gebieden worden aangelegd.

Voor minder dichtbevolkte gebieden is een niet gemeenschappelijk rioolzuiveringsysteem dus goedkoper en verstandiger.

 

De niet gemeenschappelijke rioolzuiveringsystemen bestaan uit meerdere delen; de voorbehandeling, de verwerking en de afvoer.

 

En nu de SPANC, de Service Public d’Assainissement Non Collectief.

Elke gemeente heeft een SPANC. Deze instantie is belast met de uitvoering van de verplichte controles.

 

Dat zijn er drie:

1.     De controle van nieuwe installaties;

2.     De controle van de werking van de installatie;

3.     De controle van de onroerendgoed overdracht.

 

Zoals bij elke openbare dienst het geval is, bestaan er meerdere manieren om zo een dienst te beheren. Er is in het geval van SPANC gekozen voor een gemengd beheer. Het beheer bestaat uit een technisch specialist om de dienst te beheren en de gebruikers te adviseren en te begeleiden. Daarnaast is er de particuliere dienstverlener, die op basis van een contract met de gemeente de controles uitvoert. Dit systeem maakt het mogelijk om flexibel te handelen met beheersbare kosten.

 

Voor de financiering moet de SPANC zelfstandig zijn. De uitgaven van de dienst worden niet gedekt door enige vorm van belasting. De kosten van de dienst worden dus gedekt door de gebruikers van de niet gemeenschappelijke rioolzuivering, net zoals voor de gebruikers van de gemeenschappelijke rioolzuivering.

In het reglement staat bepaald dat de financiering plaats moet vinden na de verplichte controles Die controle bestaat uit een technische controle om de werking van de zuiveringsinstallatie te beoordelen. De werken worden geïnspecteerd om hun staat van veroudering te kennen en om de werking te evalueren. Elke vier jaar, behalve in het geval van een nieuwe installatie, minder dan drie jaar oud, vindt er een bezoek plaats aan de installatie om eventuele functiestoornissen op te sporen en om u te kunnen adviseren over het onderhout en de te nemen stappen in het geval van een toekomstige renovatie.

Dit onderzoek is meteen de gelegenheid voor de dienstverlener, de technisch specialist en de gebruiker om met elkaar van gedachten te wisselen.

Omdat de balans visueel wordt opgesteld, vereist de controle de controle van de werking dus toegang tot de werken. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de latere uitvoering van een compleet overzicht met de eigenaar. De gegevens die dit onderzoek oplevert maakt het mogelijk om het onderhoud en de staat van veroudering van de installatie te beoordeling en niet in de normale toestand” van de installatie.

 

Bovendien kunt u met regelmatig en correct onderhoud uw installatie duurzamer maken. Daarom wordt een meting van het niveau van de riool inspectie gemaakt in de septic tank, die een indicatie verschaft van de volgende lozing.

Na het bezoek wordt een individueel dossier overhandigd, samen met een plattegrond van de installaties, een onderhoudsgids en eventuele voorstellen om de gebreken te verbeteren. Aan de hand van dit dossier kan een discussie worden aangegaan met de eigenaar.