ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Energielabels A-G voor woningen in Frankrijk.

Energielabels A-G voor woningen in Frankrijk.

Sinds 2006 geldt in Frankrijk de verplichting om een energie diagnose over te leggen bij de koopakte van een woning en sinds 2007 geldt hetzelfde voor huurwoningen

 

Sinds 2011 zijn makelaars en particulieren die een huis te koop aanbieden verplicht om een energielabel van de woning te overleggen. Het keurmerk van de woning van A tot G is ook nodig om de hoogte van de nieuwe renteloze lening (PTZ+) voor nieuwkomers op de woningmarkt verstrekt te krijgen.

 

De Franse consumentenbond “Que Choisir” heeft in 2011 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bureaus die het energielabel, voor woningen die in de verkoop gaan, vast moeten stellen.

Ze lieten een willekeurige huizen door een aantal verschillende diagnosebureaus onder de loep nemen. De uitslag was niet verrassend. De woning werd heel verschillend geclassificeerd. De matige kwaliteit van de diagnosebureaus, vaak ingeschakeld door de makelaar zelf om daarmee extra (verboden) provisie op te strijken, is volgens Que Choisir zorgwekkend. De instelling liet vier huizen door 16 bureaus onderzoeken om de diagnostic de performance énergétique te verkrijgen.

 

Twee huizen werden in drie verschillende klassen ondergebracht. Een ander huis kwam in twee verschillende klassen terecht en het vierde verkreeg van al deze professionals hetzelfde label.

Een van de onderzochte woningen werd ingedeeld in de klasse C, D of E met een geschat energieverbruik van 134kWh tot 244 kWh per m² per jaar. De factuur varieert dan van € 1.000,-  tot

€ 1.800,-. Een woning die is ingedeeld in categorie A verbruikt 50kWh/m²/jaar met een nota van

€ 250,-, indeling in categorie G houdt in, een verbruik van 450 kWh, dat is € 2.250,- per jaar.

 

Que Choisir vroeg de overheid om de DPE betrouwbaarder te maken en de diagnosebureaus aansprakelijk te stellen bij een verkeerde rapportage.

 

Vanaf 1 januari 2012 werden nieuw maatregelen van kracht waardoor energieonderzoeken betrouwbaarder moeten worden. Het ministerie van ecologie wil daarmee bereiken dat particulieren beter worden geïnformeerd over de resultaten van de DPE. Een van de nieuwe eisen aan de onderzoekbureaus is dat zij verplicht worden om de verzamelde onderzoek gegevens veel gedetailleerder weer te geven en uit te leggen welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt

 

Ook moeten de berekeningsmethoden worden verbeterd door het aantal te analyseren gegevens verder uit te breiden. De software die daarbij wordt gebruikt moet zijn goedgekeurd door het ministerie en haar milieu- en energieagentschap ADEME.

Het personeel moet veel beter worden opgeleid en kan online beschikken over een door hen bijgehouden data base met nuttige informatie.

 

Het DPE moet daardoor een nuttig en informatief document worden met daarin een overzicht van de gegevens van het energieverbruik van een onroerend goed en van de uitstoot van CO2. Het document wordt opgemaakt op initiatief van de huiseigenaar bij plannen om het huis te verkopen.

 

Vertrouw je het toch nog niet helemaal, dan is een door experts uitgevoerde thermische inspectie een goed controle middel.