ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Certificat d’Urbanisme.

Certificat d’Urbanisme.

Het Certificat d’Urbanisme, eigenlijk een stedenbouwkundig attest, is ingevoerd bij artikel L 421-1 van de Code d’Urbanisme. Het doel hiervan is de aanvrager te informeren over de voorwaarden met betrekking tot de bouwrijpheid van zijn perceel in vergelijking met het gebiedsvoorschrift van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is vastgelegd in een Plan d’Occupation (POS) of in een Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Er zijn twee soorten van het Certificat d’Urbanisme. Het eerste document is het “Certificat d’Urbanisme simple information” Hierin staan de algemene regels over de bestemming van het perceel.

Het tweede document is het “Certificat d’Urbanisme opérationel” Hierin kunt u de voorschriften en bepalingen vinden die men stelt met betrekking tot de verlangde nieuwbouw of de uit te voeren renovatie.

Het Certificat d’Urbanisme de simple information wordt kortweg CUa genoemd. Dit certificaat wordt altijd voorzien van een bijlage waarin het gebiedsvoorschrift van de POS of PLU wordt aangegeven. Na lezing hiervan weet de aanvrager of er op zijn terrein mag worden gebouwd. Ook wordt hierin aangegeven of er erfdienstbaarheden van openbaar nut bestaan en wat het tarief of bedrag is van de belastingen die van toepassing zijn op de toegestane gebouwen die men wil optrekken.

Het Certificat d’Urbanisme opérationel, ook wel afgekort tot CUb, geeft naast de informatie uit CUa antwoord op de vraag over de haalbaarheid van het project dat uitvoerig is beschreven in de aanvraag. In dit document wordt b.v. aangegeven of er een openbaar (wegen)net bestaat en de aard van dit net, wat eventueel conflicterend kan zijn met de geplande werken.

Op deze manier geeft een aanvraag voor een Certificat, waar een beschrijving van de geplande werkzaamheden is bijgevoegd, een uitvoerig antwoord over de mogelijkheden van het terrein met betrekking tot de geplande bouwwerkzaamheden.

Aan het Certificat kan overigens nooit worden gezien als toestemming om te bouwen, Op dit gebied kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Alleen na afgifte van een bouwvergunning kan het certificat worden omgezet in toestemming.

 

Met het certificat d’urbanisme geeft de overheid antwoord op de bouwrijpheid of een bestemmingswijziging van een perceel of een gebouw. Ok krijgt u duidelijkheid over de uitvoerbaarheid van een gedetailleerd project, voordat u de aanvraag voor een bouwvergunning indient. Dit laatste is duurder en het duurt langer voor dit is behandeld.

Het certificat d’urbanisme maakt het vooral mogelijk een opschortende clausule met betrekking tot bouwrijpheid of uitvoerbaarheid bij een voorlopige koopakte te voegen. Dit is op een eenvoudiger manier uit te voeren dan wanneer u hiervoor een bouwvergunning gebruikt.

Bovendien geeft het certificat d’urbanisme informatie en antwoorden die in kunnen gaan tegen het overheidsorgaan dat dit document heeft afgegeven gedurende 18 maanden na de datum van afgifte.

 

Dit betekent dat, als u een certificat d’urbanisme heeft toegewezen gekregen op 1 januari van 2013 waarin wordt aangegeven dat u kunt gaan bouwen op uw perceel, en later een wijziging of verandering van het bestemmingsplan (POS of PLU) bepaald dat uw perceel in een niet te bebouwen gebied ligt, of de bouwrijpheid verkleind of beperkt wordt, u gedurende de 18 maanden, dus voor 30 juni 2014, die volgen, u zich bij het aanvragen van een bouwvergunning kunt beroepen op de omstandigheden die van kracht waren op de datum van afgifte van het certificat.