ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Structurele inspectie van een huis

Structurele inspectie van een huis

Hoe solide de structuur van een huis is wordt direct beïnvloedt door onderdelen van het huis als funderingen, muren, lateibalken en bogen. Dit noemt men de primaire structurele onderdelen. De staat waarin een onderdeel verkeert heeft een directe invloed op de structurele soliditeit van een gebouw. Als onze bouwkundige expert een keuring uitvoert zal hij de primaire structurele onderdelen nauwgezet inspecteren.

 

Het zijn echter niet alleen de primaire onderdelen die de structurele deugdelijkheid van een woning kunnen beïnvloeden. Aan vloeren, het dak, dragende en in sommige gevallen zelfs niet-dragende scheidingswanden bijvoorbeeld kan bij het ontwerpen van het huis een structurele functie zijn toebedeeld. Ook deze zogenaamde secundaire structurele onderdelen worden door de expert in detail onderzocht.

De structurele staat van ieder gebouw hangt in hoge mate af van de degelijkheid en conditie van de primaire structurele onderdelen – voornamelijk de fundering en de muren - en de kwaliteit van de gebruikte materialen.

 

 

 

Onze expert baseert zijn conclusies mede op de zichtbare staat waarin de muren verkeren (zijn ze recht, staan ze rechtop, zijn er geen of nauwelijks scheuren, enzovoorts) en de kwaliteit van de materialen. Hij weet dat, als de muren in orde zijn, de fundamenten (meestal) ook goed zijn. 

 

Ieder huis beweegt. Dat kan meer of minder zijn. Soms is het te zien maar soms ook niet.

Als de expert een beweging ontdekt of vermoedt dan zal hij het pand nader onderzoeken. Hij zal trachten vast te stellen waardoor die beweging wordt of werd veroorzaakt. Hij zal proberen na te gaan wanneer de beweging vermoedelijk is gestart, welke onderdelen door de beweging zijn of worden aangetast, of de beweging nog steeds optreedt of is gestopt, enzovoorts.

 

Zelfs als het na jaren duidelijk is dat een pand stabiel is dan nog zal een expert nooit zeggen dat er in de toekomst geen bewegingen te verwachten zijn. Het is namelijk best mogelijk dat de beweging niets te maken heeft met de primaire en secundaire structurele onderdelen. De stabiliteit van een pand kan beïnvloed worden door grondwater of door het gebrek ervan, verkeer, riolering, mijnbouw, de beweging in een huis van buren, enzovoorts. Toekomstige veranderingen zijn niet te voorzien.

 

Hoe zit het met bomen die dicht bij een huis staan? Er wordt vaak gezegd dat een boom minstens zo ver van een huis moet staan als hij hoog is. Het is goed het advies “Hak de boom om die te dichtbij staat”  niet klakkeloos op te volgen. Het Britse BRE (Building Research Establishment)heeft na een lang en uitgebreid onderzoek vastgesteld dat het verwijderen van een boom, om veel technische redenen, vaak slechter is dan de boom maar te laten staan.

 

Er zijn natuurlijk ook onderdelen die niet voor de structuur van een huis van belang zijn. Zij maken deel uit van de algemene indeling, de presentatie en het goed functioneren van het pand en vallen buiten de structurele inspectie maar zijn wel van belang voor een koper of eigenaar van dat huis. Daarom neemt de expert deze mee in zijn onderzoek en zal hij over de kwaliteit ervan rapporteren.

Deze onderdelen zijn het houtwerk, de vloeren, plafonds, niet-structurele en niet-dragende wanden, het hang- en sluitwerk, de afwerking, de fittingen, de keuken, sanitair, verwarming, isolatie, ventilatie, enzovoorts.

De expert zal de diensten (elektra, water, gas, riolering, enzovoorts) nader onderzoeken in combinatie met het Dossier Diagnostic Technique.

 

Een gebouw kan geen dak hebben, geen verwarming, geen deuren en ramen, en talloze balken die volkomen verrot zijn, maar het kan structureel in orde zijn. Voldoende om er een nieuw huis op te zeten Een ander gebouw daarentegen kan ogenschijnlijk perfect zijn terwijl de fundering op instorten staat.

 

Alleen een structurele inspectie geeft aan wat de koper kan verwachten.

 

Structurele problemen zijn vaak op te lossen. Hoe en wat dat gaat kosten hangt af van veel factoren. Goed en betrouwbaar technisch en financieel advies kan uw beslissing om een huis wel of niet te kopen zeker makkelijker maken.