ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Op zoek naar de septic tank.

Op zoek naar de septic tank.

De septische put, in het Nederlands vaak septictank of beerput genoemd, is een eenvoudig waterzuiveringssysteem. Een septische put zuivert het sanitair afvalwater van hooguit één woning.

 

In de septische put wordt sanitair afvalwater, afkomstig van toiletten douche en bad gezuiverd door bezinking. De bezinkbare delen van de vloeistof worden gescheiden door zwaartekracht.

Dit bezonken materiaal is een voedingstof voor bacteriën. Deze maken een deel van het bezonken materiaal vloeibaar en verwijderen dit daarna. Het inerte en niet verwijderde materiaal moet na verloop van tijd worden geruimd door een ruimingsfirma.

 

In Nederland en België wordt in principe alle afvalwater via de riolering naar een rioolzuiveringsinstallatie afgevoerd en daar gezuiverd. Daar waar geen rioolaansluiting mogelijk is, meestal in het buitengebied waar de grote afstanden dit verhinderen, moet voor behandeling van het afvalwater op huishoudelijk niveau worden voorzien door middel van een septische put van minimaal 6 m³.

 

In Frankrijk is het gebruik van de septische tank meer regel dan uitzondering.

 

In een septische tank zijn ruwweg drie delen te onderscheiden. Er is een onderste laag met daarin de bezonken vaste materie. Daarboven bevindt zich een vloeibare laag. Bovenin is een laag met drijvende vaste stoffen.

De vaste materie verteert langzaam in een anaeroob proces, maar er blijft altijd residu achter dat zich langzaam ophoopt. Het gevolg is dat de septische tank met enige regelmaat geleegd moet worden.

 

Het residu is niet steriel en kan nog allerlei ziekteverwekkers en wormeieren bevatten. Het gebruik van dit slib, en menselijke mest in het algemeen, op landbouwgrond wordt daarom sterk afgeraden. Normaal gesproken verwijdert een septische tank 25 tot 40% van de verontreinigingen.

 

Zeep en andere schoonmaakmiddelen kunnen het proces in de tank ernstig verstoren. Daarom dient men bij een dergelijk systeem uitsluitend milieuvriendelijke middelen te gebruiken. Overigens, ook vaste materialen zoals natte doekjes en maandverbanden kunnen het systeem verstoppen. Ook het gebruik hiervan dient dan ook vermeden te worden.

 

Het werken aan een actieve septische tank is niet zonder risico. Sommige gassen die in een tank kunnen ontstaan, zoals methaan, ammoniak en waterstofsulfide zijn bijzonder gevaarlijk.

 

Bij het kopen van een woning wordt de staat van de septic tank regelmatig over het hoofd gezien. Toch mag uit het onderstaande verhaal blijken dat het belang van de septic tank niet mag worden onderschat en uit kan lopen op een grote extra financiële uitgave.

 

De bouwkundige inspectie zat er bijna op. De eigenaar had het Dossier Diagnostic laten zien en daaruit bleek dat er nogal wat asbest en loodhoudende verf in de woning aanwezig was. Niet zo verwonderlijk want het was een oud huis en dan kom je dat vaker tegen.

 

Nu alleen de septische tank nog en dan zat het er op. Toen hij rondliep had de expert de tank niet gezien maar het SPANC keuringsrapport zou daar wel uitsluitsel over geven. De eigenaar had geen rapport en deed daar niet moeilijk over. Een keuring was niet nodig want alles was in orde. Hij gaf zelfs de indruk dat de burgemeester het daar geheel mee eens was.

 

Nu moet je met dat soort verhalen niet bij een echte bouwkundige expert aankomen. Die zijn niet alleen op de hoogte van wat in Frankrijk moet en mag op bouwkundig gebied. Zij kunnen ook goed vaststellen wat de gevolgen zijn als iets goed fout zit. En dit leek op iets wat niet deugt.

 

Dus op jacht naar de tank. Als ervaren rot in het vak kon de expert wel ongeveer bepalen waar de tank zou moeten zijn maar hij vond niets. Aan de eigenaar had hij niets want die was niet geïnteresseerd. .

 

Experts hebben voor hetere vuren gestaan. De eigenaar werd er heel beleefd en vriendelijk op gewezen dat de septische tank in 2013 aan bepaalde eisen moet voldoen en dat je dat alleen kan vaststellen als je de tank kan vinden. Daarom was zijn hulp belangrijk. Nog steeds geen medewerking dus de expert beschreef even hoeveel schade het graafwerk zou aanbrengen als er gezocht moest gaan worden. Wonderbaarlijk wat een goede uitleg kan opbrengen.

 

Dat een eigenaar een probleem met een tank probeert te verbergen is te begrijpen. Een tank die niet voldoet aan de eisen kan soms wel maar soms ook niet aangepast worden. Een nieuwe tank kost vele duizenden euro’s en kan de kans op verkoop vernielen.

 

In dit geval wist de eigenaar echt niet waar de tank lag. Voor een relatief geringe vergoeding wist de expert dat probleem wel op te lossen. Hij haalde zijn “vind de tank” apparatuur tevoorschijn. Een flexibele tube werd via de uitlaat van het toilet in de pijp gebracht en met grondradar werd de voortgang gemeten. De medewerking van de eigenaar werd gewaardeerd want die bediende het radar apparaat. Na 20 minuten waren ze bij de ingang van de tank. Toen SPANC kwam keuren was de schade aan de tuin van de  eigenaar te verwaarlozen.