ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Nederlands paspoort voor meerderjarige in het buitenland.

Nederlands paspoort voor meerderjarige in het buitenland.

In haar onstuitbare drift tot bezuinigen heeft onze regering besloten een aantal zaken af te bouwen of definitief te sluiten. We denken aan het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland of het sluiten van het Institut Néerlandais.

In het verleden was het mogelijk om op verschillende consulaten in Frankrijk officiële Nederlandse documenten aan te vragen en op te halen. Maar ook dat is per oktober 2013 vervallen. Voor het aanvragen van een paspoort kunt u nu nog uitsluitend terecht op de Nederlandse ambassade in Parijs. Levert het de staat geld op? Vast en zeker, maar waar moedertje Nederland niet bij stil staat is dat het haar onderdanen ongewild op torenhoge kosten jaagt.

Nemen we de aanvraag van een Nederlands paspoort van een meerderjarige Nederlander die nooit eerder een Nederlands reisdocument bezat.

Om te beginnen wordt geëist dat een aanvraag uitsluitend in behandeling kan worden genomen als de aanvraag – het dossier – volledig en compleet is. Dat zou de eerste hobbel kunnen zijn.

Je bent naar een Franse fotograaf geweest om pasfoto’s te laten maken. Stel je reist van Granville naar Parijs en je foto’s worden afgekeurd. Vertrek maar weer…

Je had namelijk één kleurenfoto (die overigens in zwart/wit wordt gereproduceerd) in moeten leveren. Deze foto moet het formaat van 35 bij 45 mm. Hebben.

Ho Ho, je bent er nog niet. De foto moet recht van voren zijn genomen, waarbij de afstand tussen de beide oor aanzetten minimaal 16 mm. en maximaal 20 mm. mag bedragen.

Voor wat betreft de lengte van je koppie zijn er ook restricties bedacht. Van kin tot kruin moet je gezicht vallen tussen de afstanden 19 en 30 mm. Trek dus niet bij voorbaat een lang gezicht.

Verder moet u een Franse geboorteacte kunnen overleggen, een zogenaamde “copie intégrale de l’acte de naissance”. Maar, deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Ben je in Frankrijk geboren, dan kan ook een uittreksel uit het geboorteregister volstaan.

Maar heb je de pech dat je ouders wereldreizigers zijn en je niet in Frankrijk bent geboren dan dient u bij “Legalisatie van documenten” vooraf te informeren of een gelegaliseerde of geapostilleerde akte nodig is.

Dat betekent dat de originele geboorteakte vertaald en gelegaliseerd moet zijn.

Als de ouders gehuwd waren toen het kind werd geboren moet een uittreksel huwelijksakte van de ouders (ook niet ouder dan zes maanden) worden toegevoegd. Ook hier geldt weer dat bij een niet in Nederland of Frankrijk gesloten huwelijk te informeren of een gelegaliseerde of geapostilleerde akte nodig is.

Verder moet je door middel van een of ander papiertje kunnen bewijzen dat één of beide ouders het Nederlanderschap bezaten toen het kindje werd geboren, maar ook nog steeds zijn op het moment waarop het kind meerderjarig werd.

Simpel toch?

Maar wat als je als kind een ongelukje was en de ouders waren nog niet getrouwd?

Dan moet je een bewijs kunnen overleggen dat de moeder niet getrouwd was ten tijden van de geboorte.

Als we dan toch bezig zijn, neem datzelfde document van de vader dan ook maar mee. En ook hier geldt dat men aan moet kunnen tonen dat één of beide ouders het Nederlanderschap bezaten toen het kindje werd geboren, maar ook nog steeds zijn op het moment waarop het kind meerderjarig werd.

Als één van de ouders inmiddels is overleden, zorg dat je een afschrift van de overlijdensakte bij je hebt.

Zucht…

Zijn we er dan? Welnee.

Afhankelijk van de aanvraag kunnen ter toetsing de volgende documenten worden aangevraagd:

Overige documenten die uw Nederlanderschap kunnen aantonen;

Eventueel, als je inmiddels al getrouwd bent, de huwelijksakte, of als je heel erg snel bent de scheidingsakte;

Als je naast het Nederlanderschap ook nog een andere nationaliteit hebt, zorg er dan voor over dat andere (buitenlandse) reisdocument bij u heeft;

Als je naast de Nederlandse nationaliteit ook over de Franse beschikt, moet je desgevraagd ook een bewijs van de verkrijging van Franse nationaliteit kunnen overleggen;

Als de Franse nationaliteit nooit werd aangevraagd moet je dat kunnen bewijzen. Een bewijs hiervoor is aan te vragen bij het Ministère l’Immigration in Rézé – 02 40 84 46 00.

Als men dit boekwerk heeft samengesteld moet men als aanvrager persoonlijk op bezoek gaan op ambassade in Parijs. Bij de aanvraag is men verplicht meteen te betalen. Dat kan met een Carte Bleu, de Maestrokaart of een Visakaart. De kosten zijn € 131,10 voor een paspoort of 115,20 voor een ID kaart.

Nederlandse ambassade Parijs

7-9 rue Eble - 75007 Parijs

00 33 1 40 62 33 00 - par@minbuza.nl

 

In principe moet men dan enige weken later zelf het document op gaan halen. In wel heel uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken. Het reisdocument kan dan per aangetekende post worden toegezonden. De kosten hiervoor bedragen € 6,-.

Valt alles bij elkaar nog wel mee, niet?

Een en ander is natuurlijk omslachtig. Toch is het mogelijk om er een klein feestje van te maken. Lees de column van Renée Vonk-Hagtingius. Dan zie je dat alles relatief is. http://reneevonk.wordpress.com/2014/08/01/bijna-duizend-euri-armer-met-dank-aan-de-bezuinigende-overheid/