ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Eerst kopen of eerst verkopen?

Eerst kopen of eerst verkopen?

U gaat naar Frankrijk verhuizen en u heeft daar uw oog laten vallen op een fantastische woning. Maar u heeft ook nog een huis in eigendom in Nederland.

In de woningmarkt is het tegenwoordig eenvoudiger een huis te kopen dan te verkopen. De vraag rijst dus; wat is verstandig? Eerst kopen en dan verkopen?

 

Veel mensen die naar Frankrijk willen vertrekken worstelen met die vraag. Deze veel gestelde vraag kan op diverse manieren worden beantwoord.

Wat de meest voordelige beslissing is, ligt helemaal aan uw financiële mogelijkheden en uw persoonlijke situatie.

 

Hierbij willen wij u proberen uit te leggen welke opties er zijn en welke verschillende risico’s dit met zich mee kan brengen.

 

Volgens oude marketingprincipes kan de markt voor een product worden opgesplitst in een kopers- en een verkopersmarkt.

 

Een verkopersmarkt houdt in dat de vraag groter is dan het aanbod en de verkoper bepaald hoe de markt er uitziet. Een prachtig voorbeeld hiervan is een uitspraak van Henry Ford over de eerste lopende band fabricage van de T-Ford waarbij de vraag groter was dan het aanbod: “Natuurlijk hebben potentiele kopers van mijn auto recht op diversiteit en wensen. Ik ga daarin mee, zolang ze maar kiezen voor zwart.”

 

Maar de markt is veranderd. Er staan meer woningen in Frankrijk te koop dan er kopers zijn. Kortom, de koper bepaalt de prijs.

Er is dus sprake van een kopersmarkt. Dat betekent dat de Franse huizenprijzen aantrekkelijk zijn. Steeds meer Nederlanders en Belgen komen naar Frankrijk om een, door hen via een advertentie en e-mail contact met een makelaar, een woning te komen bezichtigen.

Als de interesse na uw eerste bezoek nog steeds aanwezig is of zelfs groter is geworden, dient de volgende fase zich aan. Hoe nu verder?

 

 

Het minste risico, heel vanzelfsprekend, als u uw woning in Nederland al verkocht heeft voor u naar Frankrijk komt om uw mogelijke nieuwe bezit te bezichtigen. U kunt daarna met een gerust hart een aankoopbeslissing nemen. Als u zonder een hypotheek wilt aankopen, weet u immers exact wat u kunt besteden. U kunt dan bovendien snel handelen. En dat kan weer gunstig uitpakken tijdens de onderhandelingen. Dit is dus eigenlijk voor iedereen de meest ideale en gunstigste manier.

 

Ook als u uw ideale woning in Frankrijk heeft gevonden maar eerst nog moet verkopen in Nederland kunt u risico’s uitsluiten door eerst te verkopen. Vanzelfsprekend loopt u het risico dat de door u gewenste woning in Frankrijk intussen is verkocht. Maak hier geen probleem van. Het aanbod aan woningen is dermate groot dat een ander huis dat aan uw woonwensen voldoet, redelijk snel gevonden is.

 

Mensen met een eigen huis dat niet (meer) met een hypotheek is belast, willen of, in sommige gevallen kunnen, geen nieuwe hypotheek afsluiten voor de aankoop van een woning in Frankrijk. Dat impliceert dat het bedrag voor de aankoop van de Franse woning betaalt zal moeten worden uit de opbrengst van het te verkopen huis in Nederland. Er zijn dus, tot de verkoop van uw huis is afgerond geen middelen om het huis in Frankrijk te kopen.

 

Toch is er dan een manier te bedenken om te voorkomen dat de door u begeerde woning in Frankrijk wordt verkocht voordat uw huis in Nederland is verkocht. U kunt in dit geval, in overleg met uw bank een overbruggingshypotheek afsluiten. Dat houdt in dat uw huis in Nederland wordt getaxeerd en de bank, op basis van deze taxatie en onder de door hen gestelde voorwaarden, een hypotheek verstrekt op het huis dat u gaat verkopen. Dat huis wordt dan dus hypothecair belast, zodat er geld vrijkomt om de aankoop van uw Franse woning te realiseren.

Vanaf het moment dat de hypotheekacte getekend is, dient u uiteraard uw maandelijkse hypotheeklast te voldoen totdat uw huis verkocht is.

 

Bij verkoop lost u de overbruggingshypotheek af en kunt u hypotheekvrij in Frankrijk gaan wonen. Bij deze optie schiet de bank als het ware de koopsom voor uw Franse woning voor met als onderpand de zekerheidstelling uw te verkopen huis.

 

Als u nog wel een hypotheek heeft op het te verkopen huis, zou u eventueel ook met uw bank kunnen overleggen. In dit geval zou het dan gaan om een overwaarde hypotheek waarvoor eveneens een taxatie moet worden uitgevoerd. Uw huidige hypotheek zou dan, na overleg met, en onder de voorwaarden van de bank, verhoogd kunnen worden met het verschil tussen de taxatiewaarde en de inmiddels gevestigde hypotheek. Met het bedrag dat op die manier vrijkomt kunt u (een gedeelte van) de koopsom betalen. Natuurlijk wordt uw maandelijkse hypotheeklast hoger, maar ook hierbij geldt dat beide hypotheken bij verkoop worden afgelost.

 

Als u het ideale Franse droomhuis heeft gevonden en u wilt voorkomen dat het aan iemand anders wordt verkocht voordat u de kans heeft uw eigen huis te verkopen kunt u voor uzelf besluiten een groter risico te nemen door over te gaan tot de aankoop van het Franse huis. Om meer tijd te winnen om uw huidige woning te verkopen, kunt u het besluit nemen met de verkopende partij overeen te komen dat de opleveringstermijn, de datum van de opleveringstermijn en de datum van de aanvaarding van de notariële overdracht vooruit wordt geschoven.

 

 

In dit geval wordt er echter wel een contract opgesteld met een uiterste opleveringsdatum en waarschijnlijk een aanbetaling. U loopt dus het risico dat uw huis in Nederland niet verkocht is op de contract datum,

Als u op dat moment niet over andere financiële middelen beschikt zal de overeenkomst van koop en verkoop ontbonden worden en verliest u de door u betaalde aanbetaling.

 

Omdat elke aankoop anders is en uw persoonlijke en financiële situatie verschilt van die van een ander is er geen standaard antwoord of advies te geven op de vraag of u eerst zou moeten verkopen dan wel kopen. Overleg met uw bank en praat met de verkopende partij om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Alleen op die manier kunt u voor uzelf een goede afweging maken om eventuele risico’s tot een minimum te beperken.

 

Heeft u behoefte aan meer advies of informatie. Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten staan u graag terzijde.