ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Nederlandse ambassade in Frankrijk

Nederlandse ambassade in Frankrijk

 

Zoals elk land heeft ook Nederland over heel de wereld zijn ambassades. Het vinden van die ambassade en weten wat men er kan doen kan heel nuttig zijn.

 

Een ambassade is een diplomatieke vertegenwoordiging van een land in een ander land. In de regel bevindt de ambassade zich in de stad waar ook de regering van het gastland zetelt. Zo bevinden de meeste ambassades in Nederland in Den Haag. Omgekeerd is dat in Frankrijk in Parijs. Soms heeft een land, afhankelijk van de vraag, naast een ambassade ook een of meerdere consulaten in het gastland.

 

Via een ambassade wordt gezorgd voor communicatie en onderhandelingen tussen twee landen. Daarnaast staat culturele uitwisseling hoog op het programma. Maar ook op economisch en bedrijfsmatig terrein kan de ambassade een belangrijke rol spelen. Ook fungeert de ambassade als aanspreekpunt voor burgers van het thuisland die op dat moment in het gastland verblijven.

De ambassade wordt geleid door een ambassadeur. In Frankrijk is dat Dhr. Ed Kronenburg.

 

Consulaten zijn simpel uitgedrukt, filialen van een ambassade. Aan het hoofd staat een consul. In tegenstelling tot de ambassade heeft een consulaat minder bevoegdheden. De geleverde diensten betreffen vooral de afgifte van reisdocumenten, nooddocumenten, formaliteiten op het gebied van burgerlijke stand, personen- familie- en notarieel recht, afgifte van consulaire verklaringen, afgifte van rijbewijzen en/of identiteitskaarten.

 

Er zijn Nederlandse consulaten gevestigd in Ajaccio, Bordeaux, Brest, Calais, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpelleir, Nantes, Nice, Parijs,  Perpignan, Straatsburg, en Toulouse.

Ook voor voorlichting voor bedrijven kan met op het consulaat terecht. Men kan daar informatie verkrijgen over wetgeving.

 

Tenslotte zijn er nog de honoraire consulaten. . Een ereconsul of honorair consul (Engels: "honorary consul") is - net zoals een ambassadeur of een consul - een persoon die aangesteld werd door een overheid om diens belangen te gaan behartigen in een ander land. Zij zijn, anders dan de ambassadeurs die een regering bij een andere regering, een internationale organisatie of een hof vertegenwoordigen aan een stad gebonden. In tegenstelling tot de "traditionele" diplomaten zijn ereconsuls burgers die geen lid uitmaken van de ambtenarij of het overheidsapparaat op zich.

 

De bevoegdheden van ereconsuls zijn verschillend van hun "volwaardige" tegenhangers in de ambassades of de consulaten. Vaak bestaat hun taak uitsluitend maar uit het verstrekken van informatie over het land, het promoten van het land op tal van activiteiten en het doorverwijzen van het gros van de aanvragen naar de bevoegde consulaire post, respectievelijk de ambassade in de hoofdsteden of het consulaat in secundaire steden. Soms mag de ereconsul ook visa uitreiken. De ereconsul speelt vooral een rol bij het promoten van de handel en de cultuur van het land dat hem heeft aangesteld.

 

Ambassadeur in Frankrijk

De  Nederlandse ambassade in Frankrijk is gevestigd te:

7 -9 rue Eble

75007 Parijs

Tel: 00 33 1 40 62 33 009

Fax: 00 33 1 40 62 34 56

De ambassade is geopend op afspraak van 09 :00 tot 13 :00 en van 14 :30 tot 18 :00 uur.

De consulaire afdeling is geopend van maandag tot vrijdag van 09:30 tot 14:00 en van 14:30 tot 16:00 uur.

 

Ook is het goed te weten dat een aantal belangrijke zaken zijn gewijzigd. Sinds 21 september 2009 kunt u voor een paspoortaanvraag uitsluitend terecht bij de ambassade in Parijs of de consulaten in Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice en Toulouse.

 

Per 1 oktober 2013 vervalt deze mogelijkheid helemaal en kunt u voor het aanvragen van een paspoort uitsluitend nog terecht op de ambassade in Parijs.

 

Dan is het ook nog goed te weten dat de ambassade, speciaal voor ondernemingen een economische afdeling heeft. Deze is te bereiken onder:

Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade Parijs
F. + 33.1.40.62.34.61
parijs@trade-minbuza.nl

 

Adressen:

Nederlands Honorair Consulaat in Bordeaux

Dhr. Thierry Beheragaray

2 Place de la Bourse

33000 Bordeaux

00 33 5 56 90 02 03

consulpaysbasbx@orange.fr

Openingstijden : Uitsluitend op telefonische afspraak

Maandag t/m/ donderdag van 09 :30 tot 13:00 uur

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur

 

Nederlands Honorair Consulaat in Lyon

Dhr. Francois Jacquet

104 rue de Président Edouard Herriot

69002 Lyon

00 33 4 78 37 45 97

consulatpaysbaslyon@wanadoo.fr

Openingstijden, uitsluitend op afspraak.

Maandag t/m vrijdag van 09 :00 tot 16 :45 uur

 

Nederlands Honorair Consulaat in Marseille

Dhr. Alain Genot

146 rue Paradis

13006 Marseille

consulat.paysbas.marseille@wanadoo.fr

Openingstijden : uitsluitend op afspraak

Dinsdag en donderdag van 09:30 tot 12:00 uur

Woensdag van 09:30 tot 16:00 uur

 

Consulaat Toulouse

Mevr. Valérie Peene

32 rue Alsace Lorraine

31000 Toulouse

00 33 5 61 13 64 94

consulatpaybas.toulouse@yahoo.com

Openingstijden, uitsluitend op afspraak

Maandag en woensdag van 10:00 tot 15:00 uur

Dinsdag en donderdag van 09:30 tot 12:30 uur

Vrijdag van 09:30 tot 12:00 uur

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 10:30 en van 14:00 tot 16:00 uur

Vrijdag van 09:00 tot 10:30 uur