ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

4 mei – Meimaand, Mariamaand.

4 mei – Meimaand, Mariamaand.

De maand mei wordt wereldwijd gevierd als de Mariamaand. Zeker in het overwegend katholieke Normandië. Het is een maand van toewijding over het hele platteland. In tal van oude boomstammen, beschut tegen weer en wind, vind je een afbeelding van de heilige maagd. Wie herinnert zich niet La Sainte-Marie-des-Bois?  Van onze Lieve Vrouw die verscheen in een oude eikenboom?

Langs tal van wegen staan Mariakapelletje die gedurende deze maand extra aandacht krijgen.

De inwoners van Vire maken er echt een spektakelmaand van. De hele stad is versierd en om zich onder de bescherming van Maria te plaatsen vind in de kathedraal op de zondagen in mei een speciale eredienst plaats die door honderden mensen wordt bijgewoond.

Mei is een vrolijke maand. Overal beginnen de rozen in overvloed te bloeien in de tuinen. Ook de lelies staan in bloei. In de huizen, op kleine eenvoudige altaartjes worden Mariabeelden geplaatst, voorzien van heerlijk geurende bloemenboeketten en brandende kaarsen. ’s Avonds wordt hier met de hele familie de rozenkrans gebeden.

Op het platteland worden speciale plaatsen altaars geplaatst. Vanuit de dorpen trekken de inwoners naar deze plaatsen, ergens midden in een bos, om hun geloof te belijden. Vooral in Orne zien ze het aantal mensen van buiten de regio die deze bedevaarten bezoeken, sterk oplopen.

Kinderen met hun moeders, boeren recht van het veld en ouderen trekken het bos in om te bidden en te zingen. En de Heilige Maagd? Ze wacht versteend, met een vriendelijke blik in haar ogen, daarbij geen enkel onderscheid makend.

Aan het einde van de dag trekken de mensen over de smalle bospaadjes huiswaarts, er van overtuigd zijnde dat hen dit jaar niet veel kan overkomen. Maria waakt immers over hen.