ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

30 mei – Les Normands de Paris.

30 mei – Les Normands de Paris.

Les Normands de Paris, een culturele vereniging, werd opgericht in 1906. Het doel van de vereniging was, Normandiers die in Parijs wonen bij elkaar te brengen. Om die reden werd gestart met de uitgave van een eigen magazine “Les Normands de Paris.”

De eerste uitgave van het magazine werd uitgegeven op 30 mei 1910. Door middel van het tijdschrift wilde men de vereniging uitbreiden en ondersteuning bieden aan Normandische ondernemingen die in Parijs waren gevestigd.

Het idee was niet nieuw, vanuit Bretagne werd al eerder een dergelijk initiatief opgezet. Maar verrassend was de gedrevenheid van de Normandiers, waardoor deze vereniging en het tijdschrift al snel een groot succes werden.

Waarin zat hem dit succes? Enerzijds de bescheiden opstelling van de vereniging. Vervolgens de energie die werd gestoken in de promotie van de regio, maar meer nog het aandringen op contact en onderlinge samenwerking. Daarnaast wilde men eigenlijk gewoon gelukkig zijn met elkaar, vooral tijdens het jaarlijkse banket dat werd georganiseerd. In een advertentie van het eerste uur staat te lezen: “de tafel van Les Normands de Paris ziet er goed uit. Al was het alleen maar voor de Cider! Wilt u deelnemen, dan contact via M.E. Remond, 6 rue Gallois – Brecy.”

Later werden er vragen gesteld vanuit Normandië. Men vroeg zich af waarom men, als inwoner van Normandië geen lid kon worden van deze vereniging. 2011 was het jaar van de omslag.

In dat jaar bestond Normandië elf eeuwen. Waardoor, uitgaande van het verdrag van Saint-Clair-sur-Epte in 911, gesloten tussen koning Karel en Rollo de Viking, Normandië haar zelfstandigheid kreeg. Ter herdenking van deze 11de verjaardag werd het Réseau de Normandie opgestart. Deze vereniging werd een aanvulling op Les Normands de Paris.

Inmiddels is dit Réseau uitgegroeid tot een veel omvattend lobby netwerk dat zich ten doel heeft gesteld Normandië meer internationaal op de kaart te zetten. De regelmatige etentjes in Parijs bestaan nog steeds.

Wilt u hierover meer weten, kijk dan op:  http://reseau-normand.com/