ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

9 mei – Gabriel de Lorges, graaf van Montgomery

9 mei – Gabriel de Lorges, graaf van Montgomery

Gabriel de Lorges, graaf van Montgomery en Heer van Ducey werd geboren op 5 mei 1530. Hij was de zoon van Jacques I van Lorges die naast Graaf van Montgomery ook landerijen in Schotland bezat. Het waren Schotten die voor de bewaking van koning Hendrik II instonden. Gabriel was de commandant van dit bewakingscorps.

Op 30 juni organiseerde Hendrik een toernooi om het huwelijk van zijn dochter Elisabeth met Filips II van Spanje luister bij te zetten. De koning besloot ook een strijdros te bestijgen en kwam uiteindelijk tegenover Gabriel te staan. Ongelukkig genoeg, de lans van Gabriel ging door het vizier van de koning en raakte hem in zijn rechteroog.

Henri vocht nog tien dagen voor zijn leven, maar overleed.

Afbeelding van het toernooi waarbij de koning het leven liet

Henri werd opgevolgd door zijn zoon Lodewijk VIII. Deze was echter pas acht jaar oud. Om die reden trad Maria op als regentes en bestuurde feitelijk Frankrijk. Haar haat tegen de hugenoten was groot, maar haar haat tegen Gabriel de Lorges zo mogelijk nog groter.

Maria de Medici

Hoewel de koning sprak Gabriel vrij van enige blaam. Op zijn sterfbed zou hij gezegd hebben: “Maak je niet druk. Je hebt geen vergeving nodig, je hebt je koning steeds gehoorzaamd. Dat maakt je een goed ridder een dapper man die hoog in aanzien staat bij de armen”.

Ondanks dat, de jonge graaf vluchtte dezelfde dag en werd overal in Europa als een paria beschouwd. De kroon werd overgenomen door François II en tijdens de behandeling voor het hof werd Gabriel officieel verbannen van het hof en zijn titel als hoofd van de Schotse garde werd hem afgenomen. Hij zocht tijdelijk zijn toevlucht in Venetië om later, via een omweg in Schotland terug te keren naar Frankrijk. In Schotland omarmde hij het protestante geloof. Dat had een belangrijke reden.

Gabriel de Lorge - Graaf van Montgomery

Gabriel was diep geschokt door het eerder aangerichte bloedbad bij Vassy. Hierbij was de katholieke hertog van Guise tijdens een rit gestuit op een protestante eredienst welke in een schuur werd gehouden. Aan deze dienst namen ongeveer 700 mensen deel. Enkele aanhangers van de hertog trachten de eredienst te verstoren, maar ze werden de schuur uitgezet. Hierop ontstond een oproer en de hertog werd door een steen geraakt. Daarop openden zijn aanhangers het vuur op de menigte en er vielen meer dan 70 doden.

In Frankrijk schaarde hij zich als hoofd van de protestanten in het leger van de Hugenoten. Op 27 mei 1562, tijdens de eerste religieuze oorlog nam hij de stad Bourges in zonder een enkel slachtoffer te maken. Hoewel hij zijn troepen verboden had over te gaan tot plunderingen was een ware beeldenstorm het gevolg.

Gabriel onderscheidde zich door zijn moed en tactisch inzicht tijdens een aantal kleinere veldslagen. Maar zijn confrontaties met het leger van de katholieke koningsgezinden liepen vaak door een tekort aan manschappen uit op teleurstellingen. Toch was hij dé generaal van de Hugenoten.

Hij probeerde tevergeefs de stad Rochelle tegen de katholieken te beschermen. Na de verovering van de stad door zijn tegenstanders keerde hij terug naar zijn geboortegrond, Normandië.

Terug in Normandië sluit Gabriel zich aan bij de reformatie van Saint-Lô. Hij stelt zijn kasteel in Ducey open voor erediensten en onder groot enthousiasme van de Normandische bevolking stelt hij een klein leger samen.

Het kasteel van Montgomery - Nu stadhuis van Ducey

Een van zijn grootste tegenstanders was maarschalk Jacques II van Matignon. Deze was aangesteld als gouverneur van Basse Normandie. Hij nam heel actief deel aan de godsdienstoorlogen. Hij werd een van de meest genadeloze tegenstanders van Gabriel. De clash kon niet uitblijven.

Matignon lag met zijn leger in Saint-Lô terwijl Gabriel de versterkte stad Domfront in beslag had genomen. Het kwam tot een confrontatie maar het was een ongelijke strijd. Tegenover elke soldaat van Gabriel stonden er ten minste 10 van Matignon. Waar de soldaten van Gabriel het moesten hebben van gevechten van man tegen man, kon Matignon als artillerie opvoeren. Men noemt deze slag de laatste van de ridderoorlogen en het begin van de moderne oorlogsvoering.

Maarschalk Matignon

Hoewel het belangrijkste deel van zijn leger als gedood of gewond was, bleef Gabriel, zelf op drie plaatsen gewond, vechten als een leeuw. Zijn tegenstanders stonden versteld om zoveel moed.

Uiteindelijk, toen het leger van Gabriel nog maar uit 20 man bestond was er geen andere oplossing dan zich over te geven.

Matignon, onder de indruk van zoveel moed en doorzettingsvermogen, stuurde een verzoek naar Parijs met het verzoek zijn tegenstanders gratie te verlenen. De haatdragende Maria de Medici dacht daar anders over. Ze beval Gabriel de Lorges naar Parijs te brengen.

Gabriel werd opgesloten in de gevangenis Conciergerie. Na een proces dat nauwelijks naam mocht hebben werd hij veroordeeld wegens hoogverraad. Op 26 juni 1574 werd hij openbaar onthoofd op het Place de Greve.