ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

1 mei – Saint Marcoult.

1 mei – Saint Marcoult.

De heilige Marcoult, werd ook wel Marcoul, Marcouf, Marcou of Marculf genoemd. Maar wat is in een naam? Hij leefde van 490 tot 558.

Hij werd geboren in Bayeux. Als weeskind werd hij opgevangen in opdracht van bisschop Laud van Coutances. Deze stimuleerde Marcoult priester te worden. Op 1 mei viert men zijn naamfeest.

Eenmaal tot priester gewijd vertrok hij met een kleine groep priesters en leken naar het oosten van Cotentin waar hij een gemeenschap stichtte en zich bezig hield met het verkondigen van het evangelie aan de onderontwikkelde bewoners. Na een aantal jaren kwam hij terug naar Coutances waar hij de stichter werd van de abdij van Nanteuil. In deze omgeving werd bij een bron een kapel voor hem opgericht.

Van Marcoult wordt gezegd dat hij over de gave beschikte om klierziekten te genezen, datzelfde gold voor het genezen van abcessen en steenpuisten. Volgens de legende paste hij zijn genezende kracht toe op Karel de Eenvoudige. Hierdoor stond hij in hoog aanzien bij de koning en bij zijn opvolgelingen.

Vandaar dat de latere koningen op de dag na hun kroning in Reims op bedevaart gingen naar Corbeny in Aisne – Picardie, waar Marcoult later werd herbegraven.

Zijn lichaam werd na zijn dood opgegraven en in 898 vervoerd naar Corbeny omdat men bevreesd was dat de Noormannen die toen regelmatig plunderend door La manche trokken, zijn graf zouden plunderen.

Marcoult wordt door heel Normandië geëerd. Zijn relieken worden bewaard in Corbene. Er zijn ook een groot aantal gemeenten naar hem genoemd, zoals Saint-Marcouf in La Manche, Saint-Marcouf-de-l’Isle en Saint-Marcouf-du-Rochy in Calvados.

In de Sainte-Catherinekerk van Honfleur staat een houten beeld uit de 17de eeuw ter nagedachtenis aan Marcoult.

Op zijn naamdag op 1 mei zijn er nog veel gelovigen die hem vragen klierziekten, abcessen en steenpuisten te voorkomen.