ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

7 april – Jean Baptist de la Salle.

7 april – Jean Baptist de la Salle.

Jean Baptist de la Salle werd op 30 april 1651 in Reims geboren als kind uit een rijke advocaten familie. Hij was de oudste uit een gezin van elf kinderen. Hij was de zoon van Louis de la Salle, de persoonlijk adviseur van de president generaal van Reims.

Het gezin woonde in het Hotel de la Salle. Het huis bestaat nog steeds en ligt aan de rue du Dr. Jacquin nr. 6.

Geboortehuis van de la Salle

Zijn vader wilde dat Jean Baptiste, net als hij in de advocatuur ging werken. Maar hij voelde meer voor een roeping tot priester. Na zijn middelbare school doorlopen te hebben in Reims, ging hij studeren aan de Sorbonne waarna hij naar het seminarie St. Sulpice verder studeerde. Op 7 januari werd hij diaken in Reims, hij ging terug naar Parijs om theologie te studeren. Hij werd tot priester gewijd op 9 april 1678 om in 1680 te promoveren in de theologie.

In zijn woonplaats vatte hij het plan op om parochiale scholen te stichten voor arme kinderen. In 1679 had hij Adrian Nyel ontmoet, een advocaat van beroep die in 1656 was aangesteld als verantwoordelijk voor de armenhuizen in Rouen. Hij was het eerste voorbeeld voor het charitatieve onderwijs in Frankrijk. Hij lanceerde  de opvoeding voor de armen en werd daarbij gesteund door slecht betaalde leraren. Maar toch, dit was de eerste stap op weg naar een betere toekomst gesteund door de overheid.

In 1683 nam de la Salle ontslag als parochie priester en op 25 mei 1684 stichtte hij de Congregatie van Christelijke Broeders. Als grote bezieler van deze congregatie opende hij lagere scholen, scholen voor beroepsonderwijs, zondagscholen en educatieve huizen voor straatkinderen. Aanvankelijk stuitte zijn werk op nogal wat verzet. Het zou paarlen voor de zwijnen zijn. Maar de la Salle ging onvermoeibaar door.

Hij realiseerde zich al snel dat het hem ontbrak aan goed opgeleide leraren. Hij start een wervingscampagne onder jonge onderwijzers. Hij haalt hen over secularisatie af te zweren. Hierbij gaan priesters van de religieuze naar de seculiere staat. Het bezit van de kerk wordt onteigend. Bij dit proces worden kerk en geloof onttrokken aan het maatschappelijk leven.

In hun voornemen droeg hij hen op zich meer met de onderkant van de maatschappij bezig te houden. Dit vormde de kern van de Fratres Scholarum Christiananum (FSC). Dit instituut zette zich volledig in voor onderwijs aan kinderen van de werkende klasse.

In 1685 richtte hij in Reims een seminarie op dat dienst deed als kweekschool waarbij toekomstige leraren door Jezuïeten werden opgeleid tot leraar. In 1688 opende hij zijn eerste school in Parijs.

Hij bleef de drijvende kracht achter zijn congregatie die zich steeds verder uitbreidde. Daarnaast schreef hij tal van boeken voor leraren.

Twee vernieuwingen zijn zeker het vermelden waard. Het onderwijs werd klassikaal gegeven en niet meer individueel. Daarnaast het taalonderricht was in het Frans en niet langer met Latijn als voertaal.

Deze vernieuwingen betekenden een revolutie in het Franse onderwijs.

Tegen het einde van zijn leven trok hij zich geleidelijk terug in Manoir de Saint-Yvon vlakbij Rouen, vlak bij een van zijn eerste scholen.

Jean Baptiste de la Salle overleed op 7 april 1719.

Na zijn dood bleef zijn manier van aanpak snel groeien, niet alleen in Frankrijk, maar het bleek een voorbeeld te zijn voor de hele wereld.

In 1888 werd de la Salle zalig verklaard. Paus Leo XIII verklaarde hem heilig in 1900. Paus Pius XII benoemde hem in 1950 tot beschermheilige van de leraren en tot patroon van alle opvoeders.