ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

26 februari – het begin van een revolutiejaar.

26 februari – het begin van een revolutiejaar.

Rouen nam het voortouw bij de revolutie van 1848 die zich vandaaruit over heel Europa verspreidde.

Revolutiejaar 1848 is de benaming voor een reeks opstanden die zich in 1848 en 1849 in grote delen van Europa voordeden. Het doel van deze opstanden was de instelling te bereiken van een liberaal-politiek systeem. Men eiste een liberale grondwet en men wilde af van vreemde overheersing.

De beweging van 1848 duurde maar kort. Veel van de afgedwongen maatregelen werden later terug gedraaid. Maar toch bleken de opstanden later van grote invloed te zijn op de periode die volgde.

De revolutie van 1848 begon in Frankrijk, in het bijzonder in Parijs en Rouen. Republikeinse en constitutioneel-liberale elementen eisten hervormingen en herziening van het kiesrecht. Na een verbod op een republikeinse vergadering braken de onlusten uit. Dat had grote gevolgen.Premier François Guizot trad op 24 februari af.

François Guizot

De burgerkoning Lodewijk Filips trok zich terug ten gunste van zijn kleinzoon. Er werd een voorlopige regering gevormd onder Alphonse de Lamertine, een dichter en historicus. Deze riep dezelfde dag nog de Tweede Franse Republiek uit.

Alphonse de Lamertine

Onder druk van de socialist Louis Blanc werden de Ateliers Nationaux opgericht. De nationale werkplaatsen waren een kortstondige maatregel om door middel van werkverschaffing de enorme werkloosheid op te lossen. De Ateliers Nationaux waren de voorloper van wat we nu noemen de sociale werkplaatsen.

Toen dit project door maatregelen van de regering dreigde te mislukken gingen werklozen en arbeiders in juni in Rouen en Parijs de straat op. Deze oproer werd door Louis Eugéne Cavaignac op bloedige wijze neergeslagen. Honderden mensen verloren het leven.

In december koos een meerderheid van de Franse kiezers een neef van Napoleon I, Lodewijk Napoleon Bonaparte tot president.