ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Armoede in Frankrijk groeit snel.

De armoede in Frankrijk grijpt snel om zich heen. Een nieuwe opiniepeiling welke onlangs werd uitgevoerd tussen 6 en 9 juli geeft een schrikbarend beeld. Meer dan de helft van de Fransen hebben het gevoel dat ze in armoede leven.

Volgens de uitslag van de enquête welke werd uitgevoerd door het Franse onderzoeksbureau IPSOS, die de resultaten op 4 september publiceerde gaven 56% van de ondervraagden te kennen dat zij het gevoel hadden in hoge mate van een situatie van armoede in hun leven te ervaren.

Ook toonde het onderzoek aan dat 37% van de ondervraagden zich, weliswaar in mindere mate dan de eerste groep, als arm erkenden.

Uit dit onderzoek bleek dat het percentage van mensen die vinden dat ze in armoede leven een stijging van 18% ten opzichte van een soortgelijke peiling in 2007 liet zien.

Foto: Laurent Roch

President Hollande beloofde dat zijn regering mogelijk de economische groeiverwachting voor 2014 zou verlagen van 1,2% naar 0,8% als gevolg van de haperende economie van Frankrijk. Hij beloofde ook 30 miljard euro in de plannen voor belastingverhoging en bevriezing van de overheidsuitgaven als onderdeel van een 2-jarig herstelplan om de stijgende werkeloosheid aan te pakken om het begrotingstekort van Frankrijk aan te pakken.

Hollande heeft gezworen het aantal werklozen terug te dringen met 80.000 gesubsidieerde banen en 60.000 extra banen te creëren in het onderwijs.

Maar of dit helpt? Momenteel is de situatie zo dat 70% van de Franse bijzonder pessimistisch is over de toekomst van Frankrijk.

De realiteit geeft onrustbarende andere cijfers dan het optimistische geluid van de president. Steeds meer gezinnen lijden onder de armoede. De Franse rooms-katholieke hulporganisatie Secours Catholique heeft in haar jaarrapport alarm geslagen.

De allerarmsten worden steeds armer en hebben steeds minder kans op werk. De organisatie heeft in 2012 liefst 1,43 miljoen mensen bijgestaan, waaronder 672.000 kinderen.  Volgens de voorzitter van deze organisatie, Bernard Thibout, wordt nu een kwart van de hulpvragers gevormd door gezinnen met kinderen.

Een op de zes armen die door zijn organisatie worden geholpen heeft geen enkele bron van inkomsten.

Maar ook mensen die een beroep doen op hulp van de voedselbanken, de “Restaurants du Cœr” luidt de alarmklok. In vergelijking met 2012 maken ruim 100.000 mensen gebruik van de diensten van Restaurants du Cœr dat voedselpakketten en warme maaltijden uitdeelt. Volgens Olivier Berthe van deze organisatie is dat geen stijging, maar een explosie.

Het snel stijgende aantal hulpbehoevenden wijst op een grote toename van armoede in Frankrijk. Berthe waarschuwt dat zijn organisatie de vraag niet meer aankan als extra donaties uitblijven. Vooral de overheid zou bij moeten springen.

Verleden winter verstrekte Restaurants du Cœr 115 miljoen keer voedsel.