ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Onderwijs


Lagere school Met aparte jongens- en meisjesingang

De ingang van de Sorbonne in Parijs
Tussen het onderwijssysteem in Nederland en Frankrijk bestaan grote verschillen.Maar gezegd moet worden dat het niveau van het onderwijs in Frankrijk bijzonder hoog is.
 
Het onderwijs begint al bij het kleuteronderwijs, l'écoles maternelles, dat is onderverdeeld in drie fasen; de petit, de moyenne en de grande section.
 
Place de Sorbonne
Hierna volgt voor alle kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar het verplicht onderwijs, het basisonderwijs ofwel l'école élémentaire. Dit basisonderwijs bestaat twee fasen;
In de eerste fase worden algemene begrippen overgebracht zoals de letters en het basis lezen en schrijven en maken ze kennis met cijfers, getallen en rekenen.
In de tweede fase en wordt dieper ingegaan op taal en wiskunde, aangevuld met geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.
 
In tegenstelling tot in Nederland werd in 1989 het systeem van cycli ingevoerd. Hierdoor kon men een makkelijker verloop van klas naar klas realiseren. Het blijven zitten werd voorkomen waardoor geen volledig jaar meer verloren gaat. Binnen een cyclus kan een kind verschillende vakken op verschillende niveaus volgen.
 
Met name in de dunbevolkte gebieden zijn samenwerkingsverbanden tussen scholen niet vreemd. Het kan daarom voorkomen dat een kind de eerste twee klassen in gemeente A volgt en zijn lagere school afmaakt in gemeente B. Het vervoer van de leerlingen is perfect geregeld.
 
Na de basisschool gaan de kinderen naar het college, de voor Nederlandse begrippen, onderbouw van het middelbaar onderwijs.Deze studie wordt verdeeld in een aanpassingsjaar, twee consolidatiejaren en een orientatiejaar. Na het college te hebben doorlopen haalt de leerling het diplome national du brevet.
 
De eerste fase is nu afgerond en de leerling stroomt door naar een van de drie vervolgtrajecten.
1. Een algemeen vormend of technisch traject van drie jaar ( baccalaureat d'enseigment general ou technologique).
2. Een tweejarige beroepsopleiding tot een vakbekwaamheidsdiploma (certificat of brevet d'aplitude professionel)
waarna de mogelijkheid bestaat nog twee jaar door te studeren voor het baccalaureat profesionel.
3. Een duale leerweg met een combinatie van praktijk en scholing.
 
Hierna volgt het hoger onderwijs. In Frankrijk bestaat de keuze tussen de korte en/of lange beroepsgerichte of wetenschappelijke richting te kiezen voor het hoger of universitair onderwijs.
De resultaten van de tweede fase van het middelbaar onderwijs zijn bepalend voor het al dan niet toelaten tot het hoger onderwijs.
 
Vooral les Grandes Ecoles zijn heel competitief. Ze zijn in de Napoleontische tijd ingesteld met als doel een soort bestuurlijke elite te vormen.

Frankrijk heeft een groot aantal vooraanstaande universiteiten, o.a. in Parijs, Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Rijsel, Montpellier, Straatsburg, Rennes, Grenoble en Nancy. De meest bekende is natuurlijk wel de Sorbonne.

 

Frankrijk en hoofddoeken.

Frankrijk en hoofddoeken.

Het botert nog steeds niet tussen Frankrijk en de veronderstelde Islamisering. Opnieuw zijn de hoofddoeken het doelwit.

Meer informatie >>