ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Landelijke herindeling

Landelijke herindeling

Zoals u op de pagina bestuurlijke vormgeving kunt lezen: (http://ma-deuxieme-vie.com/frankrijk/1/85/0/over-frankrijk-bestuurlijke-vormgeving ) kent Frankrijk 26 regio’s, waarvan er zich 22 in het moederland bevinden. Deze situatie is ontstaan in 1882.

 

In 1982 was het François Mitterrand die een decentralisatie van de republiek voorstelde, waardoor ambtenaren op lokaal, departementaal en regionaal gebied veel meer macht kregen. Gekscherend werden de lokale ambtenaren ook wel de vijfde macht genoemd. Onder Jacques Chirac werd de decentralisatie in de grondwet vast gelegd.

 

Volgens president Hollande is het nu tijd om die veranderingen bij te stellen en de republiek te herindelen. Volgens hem is de territoriale organisatie verouderd en de afstand tussen de verschillende lagen te groot geworden. De moderne communicatiemethoden welke hun intrede in de maatschappij hebben gedaan maken veel ambtenaren overbodig. Ook op economisch terrein is er veel winst te halen.

 

Ook de vrees van de bewoners van het platteland dat hun gebied achtergesteld wordt bij dynamische centra, waardoor de buitengebied leeg dreigen te lopen, moet worden weggenomen.

Hollande vindt dat het hoog tijd is te gaan vereenvoudigen waardoor voor iedereen in Frankrijk wordt aan wie hij wat betaald. Hij vindt het tijd een betere kwaliteit van dienstverlening aan te bieden en minder van de belastingbetaler te vergen, die volgens hem nu betaald voor achterhaalde zaken.

 

Om zijn doel te bereiken wil hij de architectuur van het land op de schop nemen. Het aantal regio´s, nu nog 22 binnen Frankrijk zelf zal worden terug gebracht tot 13. De overzeese regio’s blijven bestaan in de huidige situatie. De nieuwe regio´s zullen kleine republieken worden als onderdeel van de grote republiek. Op bestuurlijk niveau zal er ook veel veranderen. Het nationale grondgebied is momenteel een lappendeken van arrondissementen en gemeenten.  Het aantal gemeenten, nu nog 36.569 zal tot een kwart worden gedecimeerd, zodat er uiteindelijk nog maar ca. 9.000 resteren. In het huidige bestel is er zelfs een gemeenten (Rochefourchat) die maar één inwoner telt, terwijl Parijs en Marseille miljoenen inwoners tellen. Wat dat betreft heeft Hollande een punt.

 

Om zijn doelstellingen te bereiken zullen gemeente worden samengevoegd, waar het toekomstige aantal inwoners waar naar wordt gestreefd, tenminste uit 20.000 dienen te bestaan. Er zullen uitzonderingen worden gemaakt voor bergachtige- en dunbevolkte gebieden.

 

Het voorstel is om een aantal regio’s samen te voegen. In de toekomst zullen dat zijn:

Nord-pas-de-Calais                                          blijft zelfstandig bestaan

Picardie en Champagne-Ardennes                    worden samengevoegd

Lorraine en Alsace                                             worden samengevoegd

Ile-de-France                                                     blijft zelfstandig bestaan.

Basse- en Haute Normandie                              worden samengevoegd

Bretagne                                                           mogelijk samengevoegd met Pays-de-la-Loire

Pays-de-la-Loire                                               mogelijk samengevoegd met Bretagne

Centre – Poitou Charantes en Limousin             worden samengevoegd

Bourgogne en France-Compté                           worden samengevoegd

Auvergne en Rhône-Alpes                                 worden samengevoegd

Aquitaine                                                            blijft zelfstandig bestaan

Midi-Pyrénées en Languedoc-Rousillon             worden samengevoegd

Provence-Alpes- Côte d’Azur                             blijft zelfstandig bestaan.

Corse                                                                 blijft zelfstandig bestaan

 

Momenteel is er nogal wat oppositie tegen de plannen. Zowel politici als milieuorganisaties liggen dwars. Maar toch lijkt een meerderheid van de kamers wel voor het plan te vinden. Als Hollande zijn zin krijgt zal in mei 2015 over het voorstel worden gestemd. In 2016 zal begonnen worden met de herindeling en in 2020 zal een en ander afgerond moeten zijn en in de grondwet verankert.

 

Helemaal gerust zijn wij nog niet in deze plannen, de Fransen kennende en er zal nog veel water naar de zee moeten stromen voor het zover is.

Wij houden u op de hoogte.