ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

27 mei – Mademoiselle Lenormand.

27 mei – Mademoiselle Lenormand.

Alençon is een stad in het uiterste zuiden van het departement Orne. Hier werd op 27 mei 1772 Marie-Anne Adélaïde Lenormand geboren.

Nauwelijks zeven jaar oud begon haar rol als profetes. Ze begon de toekomst te voorspellen aan vriendinnetjes en kennissen.

Marie-Anne kreeg dezelfde naam als haar zusje die een paar uur na de bevalling overleed op 16 september 1768. Volgens een oud bijgeloof zou de ziel van een overleden kind overgaan naar een kind uit dezelfde familie dat dezelfde naam zou krijgen. Daardoor zou er contact ontstaan met het bovennatuurlijke.

Marie-Anne ging in de leer bij de nonnen van de Benedictijner orde in Alençon waar zij een uitstekende opleiding ontving. Ze toonde grote interesse voor talen, muziek, schilderkunst en literatuur. Maar ook ontstond hier haar liefde voor de religieuze waarzeggerij.

In 1781 werd een nieuwe abdis voor het klooster benoemd. Lenormand voorspelde dat zuster Livardie haar plaats in zou nemen. Anderhalf jaar later kwam haar voorspelling uit toen de koning de post aan Livardie bevestigde. Dit was haar eerste succes.

In de eerste jaren van de revolutie vertrok ze in 1790 naar Parijs. Aanvankelijk werkte ze hier in een wasserij waar ze Madame Gilbert ontmoette. Deze bracht haar de beginselen bij van het toekomst voorspellen door middel van kaarten.

Drie jaar later opende ze een helderziende kantoor onder de naam “Mademoiselle Lenormand Boekhandelaar”. Hier voorspelde ze de toekomst en de gewelddadige dood van de mannen van de revolutie, Marat, Robespierre en Saint-Just.

Na het bekend worden van deze voorspellingen werd zij in 1794 gearresteerd. Dat zou alles te maken hebben met haar voorspelling over de dood van koning Louis XVI. Na haar vrijlating bleek haar roem haar vooruitgesneld te zijn. Grote aantallen mensen wilden haar consulteren om de toekomst te kennen over hun gezondheid en hun fortuin.

Onder haar bezoekers bevond zich keizerin Josephine. Haar roem breidde zich uit onder de notabelen en het duurde niet lang voor zij haar “praktijk” kon vestigen in een rijk appartement in  Saint-Germain.

De “nieuwe heks” zoals ze werd genoemd, werd geraadpleegd door figuren uit de hogere klassen, magistraten, edelen en officieren.

Lenormand maakte voor het voorspellen van de toekomst gebruik van theebladeren maar vooral haar fameuze, zelf ontworpen, tarotkaarten. Door haar werk vergaarde ze een kapitaal, hoewel haar tarief voor niemand hoger was dan 60 franc.

Zo voorspelde zij ook de ondergang van Napoleon en het herstel van het huis van Bourbon. Lenormand, die inmiddels “de Sibille van Faubourg Saint Germain” werd genoemd verborg nooit haar voorkeur voor de monarchie. Tijdens het herstel van de monarchie werd ze uitgenodigd door Louis XVIII die haar wilde spreken. Tsaar Alexander en andere vorsten wilden door haar geconsulteerd worden tijden de conferentie van Aken. Maar na haar voorspelling van de moord op 14 februari 1820 op de Duc de Berry, de erfgenaam van de troon, werd zij verdacht verklaard. Zij vluchtte met veel politieke tegenstanders van het regiem naar Brussel. Hier werd ze in 1821 gearresteerd op verdenking van spionage tijdens het congres van Aken. De spionagezaak kon worden weerlegd onder druk van het publiek dat haar nog steeds nauw in het hart sloot. Ze kreeg een nieuw proces, dit keer voor hekserij. In 1830, na de revolutie werd ze vrijgelaten en keerde Lenormand terug naar haar privé bestaan. Zij werkte alleen nog voor vrienden en bekenden.

Vanaf 1850 reisde ze regelmatig naar haar geboorteplaats Alençon. Hoewel het haar plan was zich helemaal terug te trekken in deze stad, beschikte het lot anders. In een van haar voorspellingen had zij gezegd dat ze meer dan 100 jaar oud zou worden. Door de nalatigheid van een arts stierf zij op 23 juni 1843 in Parijs, 71 jaar oud. Zij liet een aanzienlijk vermogen na.

Tijdens haar begrafenis werd de kist gevolgd door een duizenden bewonderaars. Zij werd begraven op het Père-Lachaise Kerkhof in Parijs.

Haar werk is vooral vereeuwigd door de tarot kaarten die haar naam dragen. Opvallend is dat deze, na haar dood, maar wel op haar aanwijzingen werden vervaardigd. Hierin bestaan twee systemen: Het grote en het kleine Lenormandspel. Van dit laatste werden in de loop der jaren meer dan 100 verschillende uitvoeringen op de markt gebracht.