ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

3 mei – Religieuze veldslagen in Normandië.

3 mei – Religieuze veldslagen in Normandië.

Rouen was van oorsprong een welvarende katholieke stad waar de bisschoppen van Rouen een aanzienlijke invloed hadden op het dagelijks leven. Maar vanaf 1530 kwam daar verandering in. Een kwart van de bevolking bekeerde zich tot de protestantse godsdienst zoals die door Calvijn werd gepredikt.

De godsdienstoorlogen hadden een grote impact, ook op Normandië. De oorzaak hiervan was een sterke toeloop van protestanten die Hugenoten werden genoemd, in de overwegend katholieke provincie. Elk kamp, zowel katholiek als protestant, was beurtelings deelnemer en slachtoffer van intolerantie, rellen en tenslotte moordpartijen.

De protestanten bleven echter een minderheid vormen in de stad. Vanaf 1560 liepen de spanningen tussen de katholieken en de Calvinistische Hugenoten steeds hoger op. De slachtpartij van Vassy in 1561 vormde het begin van de eerste godsdienstoorlog.

Op 3 mei 1562 bezetten de Hugenoten het stadhuis van Rouen en ze joegen de baljuw en de katholieke gemeenteraadsleden de stad uit. De katholieken namen Fort Saint-Catharine in. Dit lag op een strategische heuvel die de stad domineerde. Een burger van Rouen schreef in zijn dagboek: “Op zondag de derde mei werd er in de stad afgebroken wat in eeuwen was opgebouwd, er werden branden gesticht en er vonden weerzinwekkende moorden plaats. Calvinisten, doopsgezinden, libertijnen en atheïsten keerden zich massaal tegen de katholieken. Er was nauwelijks tijd om te rouwen en het leek of de natuur geïrriteerd de kant van de onrust koos en de stad strafte met plagen. Er ontstaken zware stormen, er was een aardbeving en de stad kreeg twee keer te maken met een overstroming.

Het waren vooral bijzonder reactionaire Hugenoten in de stad Rouen die op een ongelooflijke manier huishielden. Zij terroriseerden de stad van 1537 tot 1582, waarna de rust enigszins terugkeerde. In 1562 bereikte de meningsverschillen over hoe het geloof te belijden wel een absoluut hoogtepunt. Door diverse opruiende elementen werd de stad getroffen door de kracht van het geweld. Er kwamen wapens aan te pas en de Hugenoten trokken alles vernielend door de stad.

Gedurende een aantal dagen werden katholieke parochiekerken bezet. Religieuze objecten werden vernield en gesloopt. Altaren, doopvonten en kostbare gebrandschilderde ramen moesten het ontgelden. Het merendeel van heilige graftombes veranderden in ruïnes.

Vanwege het feit dat ze in de minderheid waren, riepen de Hugenoten de hulp in van de Engelse koningin Elisabeth I. Engelse troepen landden in le Havre om hen te helpen. Op 26 oktober 1562 namen zij Rouen in, Gedurende drie dagen plunderden dit leger de stad. Maar hierna bleef het nog lang onrustig, de godsdienstoorlog bleef voorduren en verspreidde zich over heel Frankrijk.

Na het nieuws over het bloedbad van de Bartholomeusnacht in de nacht van 23 op 24 augustus 1572 die in Parijs begon en uitmondde in een massale moordpartij op Hugenoten verspreidde zich een golf van geweld over heel Frankrijk. Hierbij zouden uiteindelijk, naar schatting 30.000 hugenoten de dood vinden.

Het Hugenotenkruis

Veel protestanten in Rouen doken onder. Zij lieten zich vrijwillig opsluiten in de gevangenis om te ontsnappen aan de katholieke volkswoede. De opgehitste menigte drong echter de gevangenis in en vermoordde al protestanten.

1562 zou uiteindelijk de eerste zijn van een reeks van negen Hugenotenoorlogen in Frankrijk. In 1598 garandeerde het edict van nantes een bepaalde mate van tolerantie voor protestanten en kwam er een einde aan deze oorlogen. In Caen konden de Hugenoten eindelijk hun eerste kerk bouwen.

De eerste protestante kerk in Caen