ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Solliciteren

Solliciteren

Als u uw plannen om te gaan verhuizen naar Frankrijk definitief zijn, maar u zoekt middelen om (tijdelijk) in uw levensonderhoud te voorzien, zorg er dan voor dat u tenminste voor zes maanden geld op voorraad heeft om te overleven.

 

Beter nog is het vooruitlopend op uw vertrek al te gaan solliciteren. Vacatures kunt u in Frankrijk, net als in ons land, vinden via dagbladen en tijdschriften, op het internet en bij arbeidsbureaus.

 

 

 

 

Solliciteren kunt u beste schriftelijk doen via een korte brief. Maar hier komt het taalprobleem weer opduiken. Als u de Franse taal redelijk spreekt is dat een plus. Maar schijven is een ander paar mouwen. Het is daarom slim om twee verschillende soorten brieven in Nederland te schrijven en hier te laten vertalen, zodanig dat u alleen de datum en namen nog maar in hoeft te vullen.

Hetzelfde geldt voor uw CV. Dit kunt u beste onderbouwen met uw vooraf aangevraagde statusverklaring.

 

Tijdens uw sollicitatiegesprek zullen de meeste Franse werkgevers kijken of u in het team past.

 

Kranten

Gebruik zo veel mogelijk middelen bij het zoeken naar werk. De voornaamste informatiebron voor vacatures zijn de kranten. De landelijke kranten Le Monde, Le Figaro en Liberation nemen de meeste vacatures op. Vooral op zaterdag en woensdag staan er veel aangeboden arbeidsplaatsen in.

Toch is er nog onderscheid te maken. Le Monde en Les Echo vissen voornamelijk in de vijver voor managementfuncties en administratieve of financiële functies.

Le France Soir en Le Figaro bieden voornamelijk advertenties die betrekking hebben op technisch, toezichthoudend en gespecialiseerd personeel.

 

 

Zoekt u een baan in een bepaalde streek, dan is het wijzer om regionale kranten in de gaten te houden. Zij hebben vooral vacatures voor ongeschoolde en lager opgeleide arbeiders.

 

Frankrijk kent ook bepaalde magazines die zich richten op specifieke beroepsgroepen. Zo is er l’Expansion en le Point voor technische functies. L’Usine Nouvelle en le Moniteur richt zich op ingenieurs en Liaisons Sociales voor HRM functies.

 

Arbeidsbureau

Bij het Pȏle-Emploi, zoals het in Frankrijk het arbeidsbureau wordt genoemd kunt u zich laten inschrijven als werkzoekende. Deze kantoren zijn over het hele land verspreid en makkelijk te vinden in de Gele Gids (Pages Jaunes) Bij uw inschrijving mu wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet aan kunnen tonen dat u uw woonadres in Frankrijk heeft, u moet een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen en de beschikking hebben over een Franse bankrekening.

 

 

Daarnaast zijn er gespecialiseerde emploikantoren die zich richtten op bepaalde beroepsgroepen zoals horeca, journalistiek en toerisme. De APAC (Association pour l’Emploi des Cadres) zet zich helemaal in voor dienstverlening aan hoog opgeleiden.

 

Uitzendbureau

Adecco, BIS, Interim en Manpower zijn in Frankrijk de grootste uitzendbureaus. U kunt hier uitsteken terecht voor tijdelijk werk. Ze bemiddelen in de regel voor werk binnen uw regio.

Veel uitzendbureaus zijn gespecialiseerd in bepaalde beroepsgroepen zoals de gezondheidszorg.

Bij uw inschrijving zal u gevraagd worden naar ow Franse sofinummer. Het is dus verstandig om dit vooraf aan te vragen. Hiervoor kunt u terecht bij het Franse ziekenfonds, de Caisse d’Assurance Maladie waarbij u staat ingeschreven.

 

      

 

Internet

In Nederland heten ze job-track en de vacaturebank. Frankrijk kent vergelijkbare internetsites. Hier heten ze jobpilot.fr en www.emploi.org. Op deze sites kunt u uw CV achterlaten. Zoekende werkgevers zullen hier uw achtergrond bekijken en beoordelen op uw geschiktheid.

 

Open sollicitaties.

Franse werkgevers zien een open sollicitatie graag. Ze zien het als een bewijs van het feit dat u initiatiefrijk, gemotiveerd bent en weet wat u wilt. Vaak leidt een open sollicitatie tot succes.

Als u deze methode wilt gebruiken, zorg dan wel dat uw brief geadresseerd is aan de juiste persoon.

Voor het vinden van de juiste namen zijn er een aantal hulpmiddelen. U kunt gaan zoeken in de Guide dse entreprises qui recrutent, Memogenda of Kompass.

Ook kan de regionale Kamer van Koophandel u verder helpen. In Nederland beschikt de Franse Kamer van Koophandel over alle adressen van Nederlandse bedrijven in Frankrijk.

 

Tenslotte

Mocht u belangstelling hebben voor een baan bij de overheid, dan zal dat niet lukken. Het heeft geen zin te solliciteren naar beroepen binnen de krijgsmacht, politie, rechterlijke macht of diplomatieke dienst. Voor alle functies die vallen onder het toezicht van staatsministeries, lokale overheden en de openbare rechtsmacht van de staat valt u buiten de boot. Hiervoor moet u eerst overeen Frans paspoort.

 

We wensen u veel succes.